Fehér Yndigó

Szívlenyomat.Megérinteni valakit a szíveddel.Azt akarom,hogy amikor valaki olvassa a soraimat azt mondhassa: ÉREZTEM,hogy MEGÉRINTETTÉL! Hadd történjen meg azért,mert érezte a Te szeretetedet általam.

         
           I S T E N N E K   J É Z U S É R T 

MINDENT KÖSZÖNÖK
(Varga Erzsébet)

Szeretem a napfényt
Patak csobogását,
Kis méh zümmögését,
Madár dalolását,
Lágy szellőt, virágot,
Sok apró örömöt,
Minden szépet és jót
Istennek köszönök.

 

Oltárodon
(Fehér Yndigó)

Hálával áldozok, Uram, oltárodon Neked,
   Rád várok. A mennyből köd száll le, szent jelenléted.
Lágy szellő fúj, jó illat száll, és az élet megfáradt gyermekének
   Játszani kezd egy fenséges, gyönyörű éneket.
És szól: Zengj, áldjad lelkem az Urat, magasztald nagy Nevét!
   Nem sújtott haragja veszni a porba, bűneimért!
Hagyd ott a múltat, indulj új útra, és vissza ne nézz,
   Láss! Érezz! Szólj bátran! S az oltáron életed ég!


Hálaadónapra
( Fehér Yndigó )

Ma hálás szívekkel van telve a ház,
Ma minden ember halleluját kiált,
Ma térdet hajt előtted minden test,
Mert e nap a hála ünnepe lett.

Terméstől roskad a terített asztal,
Mit áldásod érlelt szorgos munkával,
Erőt a kezünkbe és akaratot,
Nekünk a Te kegyelmed adott.

Az őszi szelek is Téged dicsérnek,
A lehulló falevél éneket zeng,
A színpompa is Tefeléd árad,
Így üzen Rólad a világnak.

Szétnézek és látom csodás tetteid,
Minden, ami él, hatalmad hirdeti,
Nagyságod előtt fejet hajt a Föld,
Hisz a műved, Istenem, örök!

Ma előtted állunk mi is Uram,
Hogy megköszönjük minden jóságodat.
A hűs záport, mi hőségben enyhet ad,
A Napot, mely érlel kalászokat,

A friss kenyeret, gyümölcs zamatát,
A sülő kalácsnak édes illatát,
Az otthon melegét, mely este vár,
Szeretteink simogató mosolyát.

Ma, igen, mindennél jobban áldalak!
Ma, Téged teljes szívből imádlak!
Ma, előtted meghajtom térdemet!
Alázattal mondom el:
Uram! Mindent köszönök Neked!

Különleges hálaoltár 
( Fehér Yndigó)

Testben élek, testben járok,
Testben félek, testben várok,
Testben értek, testben hiszek,
Oltárt is testben építek. 

Szívem bennem hálát dobban,
Szívem húrján hála dal van.
Szívem zene, halk muzsika,
Hálaoltár épült ott ma. 

Lelkem hangja hálától cseng,
Lelkem tiszta hálát érez.
Lelkem Benned csendben pihen,
Hála illat száll eléd fel. 

Gondolatok hála szárnyán,
Gondolatim viszi Hozzád.
Gondolatban hálát fűzök,
Veled együtt bátran tűrök. 

Szent oltár lesz így életem,
Szent oltár lesz szívem-lelkem.
Az nekem a leghőbb vágyam,
Életem tegyem oltárra! 

Életemnek minden napját,
Gondját, baját, aggódását,
Könnyét, terhét, sok kétségét,
Az oltárra teszem eléd. 

Földi utam minden napján,
Áldozok létem oltárán.
Minden öröm, áldás, béke,
Vidám szív, köszönet, érdem. 

Testem legyen szent templomod,
Benne oltár, min áldozok.
Áldozatként adom neked,
Szívem, lelkem és életem. 

Áldozatom legyen tiszta,
Áldásodat birtokolja.
Őszinte és szívből jövő,
Jó illat, mely Hozzád száll föl!

 

Azért jöttem 
( Fehér Yndigó)

Ma csak azért jöttem, hogy áldjalak,
Hogy tiszta szívből imádjalak,
Azért jöttem, hogy dicsérjelek,
Hogy térdet hajtsak, mert szeretlek. 

Megköszönni jöttem mindent Neked,
Mit kértem és megadtál nekem,
Ha „nemet” mondtál, mert azt kellett,
Most mindent megköszönök Neked. 

Köszönetet akarok mondani,
Azért, mert próbákon átvittél,
Segítő kezed volt a bajban,
Most mindent megköszönök Uram. 

Köszönetet mondok most mind azért,
Amiket másképpen terveztél,
 Nehéz volt elfogadni talán,
Hogy mást adtál, mit kértem Atyám. 

De ma azért jöttem, hogy áldjalak,
Mindenért Téged imádjalak,
Hogy elmondjam:szeretlek Uram,
Te vagy a legszentebb áldozat!


Ez is hála

Mögöttem állnak hosszú hónapok,
Itt a Földön csak átutazó vagyok.
Vendégként érkeztem, maradásom nincsen,
De hálát adok mind azért,
Mit adott nekem az Isten.

Vívtam jó és rossz csatákat,
Láttam fényt és szürke árnyat,
Sírtam völgyben száműzötten,
Örültem a hegytetőn fenn,
Jártam mélyben búslakodva,
Magaslaton, boldogabban.

Szóltak hozzám szép szavakkal,
Megvető, gúny-kacajokkal,
Felemeltek, megdicsértek,
Tiszteltek és bennem hittek,
Eldobtak és megaláztak,
Sárt dobálva fölém álltak.

Kifosztottak, meggyötörtek,
Lelkiekben összetörtek,
Aztán jöttek hízelegni,
Szép álarcban összeszedni,
Ígértek s én hittem nekik,
Hazugságban fuldoklom itt.

Megtanultam ám a leckét,
Nincsen más, csak Isten meg én,
Emberekben nem bízhatunk,
Gonosz világ, álnok sorsunk,
Megértést mi úgysem kapunk,
Boldogulni magunk fogunk.

Mögöttem állnak hosszú napok,
Itt a Földön csupán árnyék vagyok.
Vendégként élek itt, maradásom nincsen,
De hálát adok mindenért,
Mit adott nekem az Isten!

  


A vádló és hálám


Templomodban eléd álltam
És hálára nyitottam számat.
Megköszönni jöttem Neked,
Amit adtál nekem, mert szeretsz.

Szívem mégis összeszorult,
Ajkam zárján kattant a kulcs.
S gúnykacajjal, megvádolva,
Jött a sátán kárhoztatva: 

Hálát adni? Ugyan miért?
Azért a sok szenvedésért,
Mit betegen átéltél
És áhítottál gyógyulásért? 

Hálát adni te akarsz?
Ki vétkezel nap mint nap!
Dühös vagy és megbántasz mást,
Rosszat gondolsz és félre állsz! 

Hálát adni? Hogy gondolod?
Mikor nehezen megy a sorod.
Annyi baj és kötelesség,
                      Munka, gondok és nehézség.                     

Hálát adni? Miért tennéd?
Könyörögsz a válaszokért!
Kérdésedre nincs felelet,
Imáidat ki hallja meg? 

Hálát adni? Mért akarnál?
Fáradt a kéz, remeg a láb.
Erőd fogytán, nincs már remény,
Neked még a hit is kevés. 

Hálát adni? Hogyan tudnál?
Benned van a sok akadály!
Felépítettél falakat,
Szokásokat, korlátokat! 

Hallgatom a gonosz vádlót,
Összetörten térdre hullok.
Óh, Uram, én bűnös vagyok!
Te előtted hogy állhatok? 

Kinyúl egy kéz, fölém hajol:
„ Eltöröltem minden átkot!”
Látom kezén a sebeket,
Igen! Értem Ő szenvedett! 

Hála tölti el a szívem,
Van ennél nagyobb szeretet?
Feltörnek bennem a szavak,
A csak áldalak, áldalak és áldalak! 

Tudom, hogy szent vagy, jó és dicső!
Szeretlek Uram, Szent Neved erő!
Kiöntött kenet illata száll,
Igen! A hálám, Tehozzád!

Hálát tanulni

Ismerek egy iskolát,
hosszú ideje működik már,
hol maga az élet a tanár.
Minden ember idejár,
kijárni az iskolát. 

Van is benne sok tanár,
kijavíthatod, ha megbuknál,
mindig a Mester van a vizsgán.
A tananyag mindig kemény,
Így a tanulás olykor nehéz. 

Ha óráid láthatnád,
bizony gyakran változtatnád,
ámde sajnos, ez nem rajtad áll.
Mindig készen kell lenni,
a feladatnak megfelelni. 

Jön sorban a vizsgaanyag,
csak írd a megoldásokat,
míg Mestered szeme rajtad van.
Vizsgáztál már örömből,
békéből és szeretetből,

Alázatod is volt már,
szerepelt a megbocsátás,
mindegyik sikerült talán…
Türelmed is vizsgázott,
beszéded is számot adott. 

Előkerült az ima is,
tiszta kezet felemelni,
ha Isten előtt meg kell állni.
Aztán nehéz feladat jött,
hálát adni minden között. 

Bajokban áldásban járni,
a „nincs” mögött a „van-t” meglátni,
zúgolódás nélkül megállni.
Panasz helyett megköszönni,
könnyes szemmel Őt dicsérni.

Betegségben sem feladni,
csodáiban egyre bízni,
az ígéreteket elhinni.
Árral szemben gyorsan úszni,
Habokból feltekinteni. 

Vízre lépni a csónakból,
haladni a keskeny úton,
nem feledve azt a fontos szót:
Hála! – visszhangozzon  benned,
Hála! – ez visz csak előre!

Hála!- ebben van az erő,
Hála!- megtart akármi jön,
e nélkül minden elveszett idő.
Hitünk nem is lehet élő,
kívánságunk is veszendő. 

De tanulnunk mindig muszáj,
bármily nehéz a tanulás,
másképp nem megyünk át a vizsgán.
Bár néha mégis elbukunk,
nem nyílik hálára ajkunk. 

De jönnek újabb tanórák,
lehetőség: adjunk hálát,
könnyebben járunk hitünk útján.
Mindig van okunk hálára,
írd fel szíved táblájára!

Ismerem azt az iskolát,
jó ideje járok is már,
hol maga az élet a tanár.
Tanulom a hálaadást,
mert ismerem a Mestert a vizsgán!

Áldani akarlak
( Fehér Yndigó)

Áldani akarlak
az elmúlt tegnapért,
az Igében nekem tett
drága ígéretekért.
Áldani akarlak,
amikor borús fenn az ég,
ha nem látom a napot,
melyből fény árad felém.

Áldani akarlak
ma is, az új napért,
hogy neked minden könnyű,
mi számomra oly nehéz.
Áldani akarlak
a körülményekért,
hogy aggódás között is,
megtalálom a békét.

Áldani akarlak
a sok-sok kérésért,
melyre még nem jött válasz,
bár várni oly nehéz.
Áldani akarlak
az átélt próbákért,
hogy mindig van szivárvány,
és mindig van új remény.

Áldani akarlak
mindazért a jóért,
miket felülről kapok,
bár meg sem érdemelném.
Áldani akarlak
a messzi jövőért,
nem tudom mi vár rám,
de Nevedben bízom én.

Áldani akarlak
Uram, most mindenért
a jóért vagy a rosszért,
ami éppen engem ért.
Áldani akarlak
a boldog mosolyért,
a néma sóhajokért,
a kihullott könnyekért.

Áldani akarlak
Uram, hűségedért,
amit adsz vagy elveszel,
mit értem megengedtél.
Áldani akarlak
Uram az életért,
érezni, hogy szeretlek,
az többet ér mindennél.

           

Hálám emlékkövei
(Fehér Yndigó)

Minden este, mikor előtted megállok,
Elcsendesedik a szívem, s egy emlékkövet lerakok.
Elgondolkodom, mi volt, mi szép és megnyugtató,
Áldás a léleknek, s a szívnek boldogító.

Minden egyes emlékkő, egy-egy háladal,
Melyre, ha visszatekintek, megújul minden nappal.
Hátra tekintek és ott látom mind azt a jót,
Mit a végig járt úton Tőled megkaphatok.

Hálát adok neked itt, mert szent ez a hely,
Hálát adok neked Uram, hol lelkem szárnyra kel.
Hálát adok Uram, mert jóságod végtelen,
Hálát adok Uram, hisz Nélküled nem élhetek.

Hálát adok,
mert reggel a kelő Nap rám beköszön,
mert két kezembe erőt adsz a tennivalók között,
mert nem tántorog lábam, ha munkám végezni kell,
és elindulok utamon, mert megőriz két kezed.

Hálát adok,
mert szemeimmel annyi szépet láthatok,
mert hallom, ahogy a természet Téged dicsér lágy hangon,
mert érzem a virágok illatát, mit felém hoz a szél,
és jelenléted állandó, csodás erejét.

Hálát adok,
mert a kérdésekben nem kell magam döntenem,
mert, ha megremegne is a szívem, bátorítasz engemet,
mert betegségben gyógyulás vagy, zord időkben menedék,
és lehet bármily sötét az éj, nem rémiszt meg a veszély.

Hálát adok,
mert a harcban győzelmedben bízhatok,
mert az átok helyett én az áldásokban járhatok,
mert velem vagy a próbákon át, biztos célba elvezetsz,
és tudom, hogy fenn a Mennyben, elkészítetted helyem.

Minden este, mikor előtted állok,
Elgondolkodom és őszintén hálát adok,
Rájövök, hogy Veled minden tökéletes, szép és jó,
Elcsendesült szívvel Uram, egy emlékkövet állítok.

       

Szonettek hálára 
(Fehér Yndigó)

A múlt

Az elmúlt idő árnyékában járva,
Hálás szívvel előtted megállva,
Megemlékszem a régi napokról,
És elmélkedem a Te csodáidról.

Mennyi mindenen vezettél át engem…
Milyen sokszor tartott erős kezed,
Hányszor öleltél át vigasztalva,
Súgtad a fülembe lágy szavaidat.

Segítségemre jöttél bajok között,
Ott voltál bánatban, fájdalmak között,
Így győzhettem csak a próbák fölött.

Oltalmam voltál, ha jött sötét vihar,
Te vezettél felhő-és tűzoszloppal,
Így volt öröm a mindennapokban! 

A jelen

A mostani napok ösvényén járva,
Hálás szívvel előtted megállva,
Mindenhol a Te kezed láthatom,
Ahogy ujjaddal a szívemet írod.

Megújul minden reggel erőd bennem,
Naponként látom a hűségedet,
Nem szűnik meg felém szereteted,
És csodás jelenlétedben élhetek.

Mikor nyomaszt az élet, itt vagy velem,
Aggódás között Te vagy reménységem,
Ezért lehet a szívemben béke!

Sokszor körülvesz a kísértő hada,
Fényruhát ölt a sötétség szava,
Kereszted gyújt világot utamra. 

A jövő

Ha kitekintek a rám váró útra,
Hálás szívvel előtted megállva,
Vágyak és tervek teremnek bennem,
De szükségem lesz a segítségedre!

Látom, hogy kitágul a látóhatár,
Hallom a hit szavának hívását,
Érzem az élet édes illatát,
Tudom, a célban,Te ott fogsz várni rám!

Ha eltántorít a küzdelem,
Ha gyötörne a kétség, félelem,
Bizalmamat csak Beléd vetem!

Ha aggodalomban szívem remegne,
Tekintetem a hegyre emelem,
Hisz senki nincs oly hatalmas, mint Te!

---------------------------

…És újra és újra elmondom azt Neked,
Hogy tudom jól, mit tettél énértem!
…És újra, újra elmondom Neked,
Hogy hála oltárt építek szívemben!

Porból felállva 
(Fehér Yndigó)

Voltam elcsüggedve, könnyezve, porba lehullva,
De lehajoltál és nem hagytál ott, magamra.
Így újjá lett minden, megtalált elveszett reményem,
Rám ragyog ismét a fény, áldalak, mert szeretsz még!

Hála
(Juhász Anna Anita)

Valahányszor visszanézek
Életem rögös útjára,
Amit Veled tettem meg,
Hála tölti be szívem.
Végig fogtad kezem,
Őrizted a léptem.
Vigyáztál álmomra,
Mosolyt csaltál arcomra.
Letörölted könnyeim,
Hallgattad panaszaim.
Nyugalmad forrásából
Békét ajándékoztál,
Mikor imáimból
Kétségbeesett kiáltás
Hangja szállt fel Hozzád.
Nem tudom kifejezni hálám.
Emberi szó nem képes rá.
Mit érzek? Te jól tudod.
Imám most is kipótolod.
Egyedül Te adsz erőt.
Biztos léptekkel haladok
Az ismeretlen jövő
Felé, mert jól tudom,
Hogy velem vagy az úton.

Köszönöm... 2
(Olesiák Hajnalka)

Köszönöm a szereteted, Istenem.
Köszönöm, hogy mindig jót akarsz nekem.
Köszönöm, hogy a bajban mellettem állsz.
Köszönöm, hogy mindent a javamra formálsz.
Köszönöm az embereket, kiket mellém állítasz.
Köszönöm a szavadat, mire rávilágítasz.
Köszönöm kezed, mely lelkem formálja.
Köszönöm a szemed, mely minden tettem látja.
Köszönöm, hogy mindig, s mindenhol szeretsz.
Köszönöm, hogy megteszel mindent, amit tehetsz.
Köszönöm, hogy velem vagy, ha nem is akarom.
Köszönöm, hogy nem hagysz, ha magam elhagyom.
Köszönöm, hogy szólsz mindenképpen hozzám.
Köszönöm, hogy dicsérhet tégedet az én szám.

        

Hálaadás
Galambos Bernadett

Köszönöm, Uram, a napot:
szelíd ragyogással
reánk ragyogott.
Köszönöm a szellőt,
a zúzmarás telet,
napsütötte fákról
az olvadó jeget.
Köszönöm a szót,
egy csendes dallamot,
mely elköszönt mellettem,
s tovább ballagott.
Köszönöm a mosolyt,
egy kedves ölelést,
felém hajló fáradt
szemekben a fényt.
Köszönöm a perceket,
a szétfolyó időt,
életemben minden bút,
és minden örömöt.
Köszönöm, hogy velem vagy,
és fogod a kezem,
vándorutam minden percén
maradj mellettem!

     

HÁLÁT ADOK 
(Kárász Izabella)

Hálát adok azokért
A titkon mondott imádságokért,
Amiket az Ige diadaláért küldtek…
Hálát adok azokért
A titkon épült oltárokért,
Amik viharok fergetegében le nem dűltek.
Hálát adok azokért,
Akik megtartották a hitet.
A népért,
Amely éretted küzdelemre ment,
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért,
Aminek hangja, szava nincs!
…Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.
Hálát adok,
Mert szépség van a szavak mögött,
mert szép a lélek,
Amikor megnyugszik két kezed között,
Hálát adok,
Bár erre nem vagyok érdemes.
Hálát adok,
Mert megszentelted szövetségedet.
– Uram! Ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava
Mert benne cseng a hála diadala,
Mert benne cseng az örök felmagasztalás,
Dicsőség Istennek és hálaadás!

        

DICSÉRJE ŐT A KÖD IS!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

Még a köd is dicsérje szent Nevét,
ez a nyirkos szürke pára.
eloszlik majd nemsokára,
ha egyszer Isten azt mondja ELÉG!

Lekem, dicsérd a Urat!
Ne csak a napsugarakért,
Virágos, tarka rétekért,
áldást osztó őszökért,
gazdag kijelentésekért
testvéri, meleg szívekért -
hanem a ködért is!

Lelkem, ne utáld meg a ködöket,
a botokat, a vesszőket,
a sötét, járatlan utakat!
Meglásd, tündöklőbb lesz a nap,
s túláradóbb szívemből a hála,
mikor a Mester parancsára
felszáll a köd, s világos lesz újra.

Ó, zengjed, zengd hát szívem húrja!
Köd… sok nehéz óra – ,
dicsérd az Urat.
Legyen szívem mélyebb alázatosabb!
Ködök, vigyétek végbe rendeletét,
amíg csak ő nem mondja:
,, Most már ELÉG!”

       

A MINDEN, AZ MINDEN!
(Túrmezei Erzsébet)

“Minden gondotokat őreá vessétek” 1 Pét 5,7.
“Minden lehetséges a hívőnek” Mk 9,23
“Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 3,20
“Mindenért hálát adjatok” Ef 5,20

Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró-cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!

És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!

És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre…
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!

S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések…
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 20
Heti: 117
Havi: 443
Össz.: 41 987

Látogatottság növelés
Oldal: HÁLA - mert van miért
Fehér Yndigó - © 2008 - 2018 - feheryndigo.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »