Fehér Yndigó

Szívlenyomat.Megérinteni valakit a szíveddel.Azt akarom,hogy amikor valaki olvassa a soraimat azt mondhassa: ÉREZTEM,hogy MEGÉRINTETTÉL! Hadd történjen meg azért,mert érezte a Te szeretetedet általam.

  A D V E N T R E 

    

  

 HÍRNÖKÖK

1.   Béke

 ...s te, az vagy-e?
Hírnöke a jónak,
az ünnepnek, a szépnek,
az adventnek apró része?
… és te, az vagy,
Hírnöke az újnak,
hófehér galamb talán,
vagy új hajtású olajág?
…hát te, az vagy,
Hírnöke a mának,
örök szivárvány színe,
egy kicsiny gyertya fénye?
…és te, az vagy,
a Béke hírnöke,
szíved-lelked betölti
s akihez szólsz megérzi,
…s te, legyél az,
ki az adventi-béke, része
az ünnepnek, a szépnek?
a jónak hírnöke!

2.   Öröm

…s te, az vagy-e?
Hírnöke a jónak,
az ünnepnek, az égnek,
az adventnek apró része?
…és te, az vagy,
Hírnöke a hangnak,
csendülő dallam talán
vagy mélyről jövő sóhajtás?
…hát te, az vagy,
Hírnöke a dalnak,
kiáltó szavak zengése,
egy boldog mosoly „festője”?
…és te, az vagy,
az Öröm hírnöke,
szavaid ezt tükrözik?
a beszéded boldogít?
…s te, legyél az,
ki az advent öröme, része
az ünnepnek, a szépnek,
az égnek hírnöke!

3. Hit

…s te, az vagy-e?
Hírnöke a jónak,
az ünnepnek, a mennynek,
az adventnek apró része?
…és te, az vagy,
Hírnöke a vágynak,
lobbanó szikra talán
vagy láthatatlan valóság?
…hát te, az vagy,
Hírnöke a „mostnak”,
izzó parázs melege,
egy újabb esély ereje?
…és te, az vagy,
a Hitnek hírnöke,
lépteid ez vezérli,
kitárják kezeid?
…s te, legyél az,
ki az advent szent hite, része
az ünnepnek , a szépnek,
a mennynek hírnöke!

4.   Remény

…s te, az vagy-e?
Hírnöke a jónak?
az ünnepnek, a fénynek,
az adventnek apró része?
…és te, az vagy?
Hírnöke a szívnek,
villanó sugár talán
vagy lélekmentő látomás,
…hát te, az vagy,
hírnöke valónak,
érző szívünk zenéje?
a lelkünk üde szellője?
…és te, az vagy,
a Remény hírnöke,
szemedből ez világlik,
arcodról sugárzik?
…s te, legyél az,
ki advent reménye, része
az ünnepnek, a szépnek,
a fénynek hírnöke!

 

 Advent- a várakozás ideje

 

Advent. – A várakozás ideje.

Jelzi számunkra, hogy a karácsony immár közeleg.

Ezt üzeni minden: Ó ember, készülődj,

Közeleg egy szép nap, mikor a szeretet tör elő!

Ezt üzeni minden: A feldíszített terek,

a roskadásig telt polcok, a vásárlási őrület.

Ezt üzeni ma még a koszorú gyertyája,

hogy eljött valaki e bűnös világra.

Ezt üzeni a négy láng, legyen béke,

hit, remény, szeretet, emberi szívekben.

Ezt üzeni minden: várjuk hát az ünnepet,

Mert…

 

Advent – a várakozás ideje.

Jelzi számunkra, hogy egykor Isten ígéretet tett.

Ezt üzente minden: Ó ember készülődj,

Próféták jövendölték meg, a Messiás eljöttét!

Ezt üzente minden: A nehéz rabszolgaság,

a súlyos adóterhek és a sok megaláztatás.

Ezt üzente az az új csillag is az égen,

jelként a három napkeleti bölcsnek.

Ezt üzente angyalkórus, szegény pásztornépnek

s hozták alázattal szívüket eléje.

Ezt üzente minden, s vártak egy ünnepet,

De…

 

Advent – a várakozás ideje.

Jelzi számunkra, hogy a Megváltó már megérkezett.

Ezt üzeni minden: Ó ember, készülődj,

Hiszen ezen a szép napon, a szeretet tör elő!

Ezt üzeni minden: legyen szívünkben öröm,

diszitsük fel a lelkünket, mert Jézus újra jön!

Ezt üzeni ma még a megtartó kegyelem,

hogy tart még az utazás, bátran Hozzá jöhetsz.

Ezt üzeni: az Isten, elküldte Fiát,

kétezer éve egy csodás éjszakán.

Ezt üzeni minden, várjuk hát az ünnepet,

Hisz…


Advent – a várakozás ideje.
 

Várunk Rád! 

Vártak Rád, már régen is!

Több ezer éve, mikor a próféták éltek.

Vártak egy királyra,

ki igazságosan ítél,

ki az elnyomás alól,

felszabadítja népét.

Várták a megváltást,

hogy véget ér a szolgaság,

felépíti itt a földön,

dicső királyságát.

Várat Rád, már régen is,

mikor még próféták áltat szólt az Isten.

Sokan jövendölték meg,

hogy Messiás jön majd el.

Megszabadul a nép,

dicső lesz Izrael,

nem lesz adó, sem iga

sem megalázó munka.

Nem lesznek idegen Istenek,

a pogányok mind elvesznek,

helyreáll az ország,

felemelkedik egy nemzet.

 

Eljöttél, meglett.

Az ígéret mind valóra vált,

mégsem ismerték fel akkor,

az Istennek fiát.

Pedig ragyogott a csillag,

s zengett angyalkórus,

jöttek pásztorok és bölcsek,

szegényen, gazdagon.

Várunk Rád, most még egyszer.

Több ezer éve, mikor köztünk jár Szent Lelked.

Ismerjük a királyt,

ki letette dicsőségét,

megszületett, mint gyermek,

és meghalt az emberért.

Beteget gyógyított,

ki vak volt, újra lát,

halló lett a süketből,

s a béna újra jár.

Adott bűnből bocsánatot,

foglyoknak szabadulást,

kenyeret az éhezőnek,

a magányos társra talál.

Várunk Rád, most még egyszer.

Mikor még Szent Lelke által szól az Isten.

Ingyen van kegyelme,

hisz az Írás beteljesedett.

Mert az Ige testé lett,

ma szívedbe vésheted.

A szeretet köztünk járt,

és lakozást vett bennünk,

szívünkbe költözött,

boldogan élhetünk.
 

Eljössz, meg lesz!

Az ígéret mind valóra vál’,

bárcsak felismerné a világ,

az Istennek Fiát…!

Hiszen ragyog még a csillag,

s szívünk kórusa zeng,

jövünk hálával és hittel,

hogy Advent szent legyen! 

Adventi szívek

Sötét van, némán ölel körül a csend,
Csak a színes gyertyák fénye lobog nesztelen
idebenn.
Kinn hófehér táj, csodára vár a világ,
Szívünkben is fellobban egy-egy égi láng.

Különös érzés, mely védőn ölel át,
Így üzen az idő, hogy létünk egy fontos
szemvillanás.
Bár nem biztos minden léptünk, vár egy cél,
Ragyogjon bennünk a hit s fényét szórja szét!

Biztató a tudat, minden értelmet nyer,
Így üzen a végzet, hogy egyszer minden
jobb lehet.
S bár néha nem merünk bízni semmiben,
A remény szikrája tüzet gyújt szívünkben.

Milyen nagyszerű szózat hangzik belül,
Így üzen a menny, hogy itt a földön
nem kell félnünk.
Bár gyakran könnyes szemünk s fájdalom ér,
A pislákoló öröm lángra lobban még!

Egészen betölt egy hatalmas erő,
Így üzen a mindenség:Igen,jön,
várjuk Őt!
Bár úgy érezzük, magányosan állunk,
A szeretet parazsa feléled társul.

Advent van, némán ölel a csend,
És a színes gyertyák fénye új értelmet
nyer hirtelen.
A megszentelt csendben érezhetünk csodát,
Hit, remény, öröm, szeretet, ezt adjuk tovább!

Ha várok

…és elcsendesül bennem
minden újra és újra.
A zsivajt felváltja a csend,
a csapongást a gondolat.
A tépett érzéseket a békés hangulat,
ha magamba nézek némán és
Várok, mert az advent közel van.


…várok, mert advent közeledik
és magamba nézek némán, mert
halk sóhajjal szárnyat bont imám, míg érkezik.
Szívemben új öröm fakad,
Lelkem is készül rá nagyon,
Minden azt súgja halkan:
Higgyek, hisz csodát várok! 

Adventben vagyunk

Mostanában már hideg szelek fújnak,
Csupasz faágakon zúzmarák csillognak.
Közelget a Karácsony szép ünnepnapja,
Öltöztesd fel hát a lelkedet, ünnepi ruhába.
Gyújts szívedben lángot, utadra fényét szórja,
Legyen a várakozás minden napja csoda.
Életünkkel hirdessük advent szent örömét,
Lássa rajtunk mindenki, e szép ünnep üzenetét.
Hallják meg, mit zúg a harang messzi égen át,
Adjuk hírül örömmel: Jézus földre szállt!
Ő hozott új reményt karácsony éjjelén,
Várjuk, hogy hintse ránk égi békéjét.

              

Advent gyertyái

A napok csendesen ballagnak tova,
A heteket számolja négy szál kis gyertya.
Szívünkben lassan ébredni kezd a várakozás,
Jelezve, hogy a Karácsony közel jár.

Meggyújtjuk hát a hit halvány sugarát,
Látni akarjuk a célt, a szép fénycsóvát.
Követni híven, amerre vezet a halk kis hang,
Jelezve, hogy a Megváltó közel van.

Fényesen lobban a remény lángocska,
Nézzük és érezzük, nem élünk hiába.
A lobogással szívünket melegség járja át,
Jelezve, hogy közel vannak a csodák.

A szeretetünk hatalmas fényre gyúl,
Világos lesz tőle, minden rejtett kis zug.
Átjárja a földet és megérint minden szívet,
Jelezve, hogy a Messiás közeleg.

Tárjuk szélesre szívünk és várjuk Őt,
Fogadjuk nagy örömmel az Üdvözítőt.
Teljen el boldogan, Advent drága ünnepe,
Mert Isten Fia, értünk jött a földre! 

 

Készülj!

Készülj szívem és halld mit zeng az ének!
Tárd ki ablakodat, s engedd, hogy fájdalmad
szálljon el a széllel!
Készülj és öltsd magadra legszebb ruhád!
Nyisd meg az ajtód és engedd, hogy belépjen
hozzád a nagy Király!

Készülj lelkem és fogadd a drága hírt!
Tárd ki lényedet és engedd, hogy bánatod
szálljon a mélységig!
Készülj és öltsd magadra szép köntösöd!
Nyisd meg az ajtód és fogadd Őt, ki eljött,
hozzád a Mennyből!

Készülj ember és halld az üzenetet!
Tárd ki egész valód, s engedd, hogy a csoda
 betöltsön teljesen!
Készülj gyermek, ifjú, férfi, nő és vén!
Nyisd ki a szemed és engedd meglátni a,
Testté Lett Igét!

Készülj világ és fogadd az Isten Fiát!
Tárd ki szíved-lelked és engedd, hogy az ünnep
egészen járjon át!
Készülj te Föld, mert Karácsony újra jön!
Nyisd meg egész valód és fogadd, és várd,
örömmel köszöntsd!

Készülj fel, készülj, a legszentebb ünnepre!
A szeretet és a békesség közénk immár
földi emberré lett!
Készülj, ó, készülj és szívből ünnepelj!
Az adventi szent várakozásban most
kicsit csendesedj el!

Gyertyaláng

A gyertyák halvány lángjában izzó várakozás ül.
Figyelek. Békesség terül el a házak felett.
Hópihe száll, mint hírnök kiált, s a lobbanó fénynek
Köralakján felsejlik bennem egy harangdallam
Kérdve: Ember! Szívedet ünneplőbe öltöztetted már?
Megálltál végre, hogy mondhass csendben egy rövid imát?
Karácsonyra várva értsd meg az advent üzenetét:
Várj! Szeress! Ünnepelj! Karácsony csak így lesz szép!


Várjuk

Csendben izzanak a koszorún a gyertyák,
Megerősítik bennünk az áldott Krisztus-várást.
Ünneplőbe öltözik a sok ház és táj,
Ünnepre készül most az egész világ.

Szívünkben ott ég még az a régi parázs,
Mely évről-évre felidézi emlékek sorát.
Fenyőillat, kis csengőszó, gyermek imák,
Adventre ébred most az egész világ.

Szenteljük meg hát e kedves ünnepet!
Ragyogjon fel mindenhol fénylőn a szeretet!
Hozzon a Földre békességet!

Egy szívvel várjuk hát az Isten Fiát!
Hisz minden ember szívében szép ünnepre vár.
Hozza a Földre jóakaratát!
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 30
Heti: 241
Havi: 716
Össz.: 35 070

Látogatottság növelés
Oldal: ADVENT VERSEI
Fehér Yndigó - © 2008 - 2017 - feheryndigo.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: jancsik pál:köszönet a nagymamának - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »